Tips og triks i forbindelse med bruk av Blindows®2

Fra ABK DATA   Sist rettet 19.09.00

Utdrag av en håndbok fra Audiodata - oversatt fra tysk/engelsk 

Innstillinger i Windows som kan være nyttige i forbindelse med bruk av leselist.  

Gjennomgått for Win 98, men relevante for andre Win-generasjoner.

 

Skru av klokka

Åpne startmenyen gå til innstillinger>alternativer for oppgavelinjen>alt K (vis klokke)>ta bort avkryssingen, det kan skje ved trykk på markørhenter i avkryssingsfeltet, trykk <en ter> eller "OK". Klokka vil i noen tilfelle fange markøren og sette den tilbake med uønskede resultater for hastighet og gjentagelse av tale.

 

Høyreklikk med musen er +9 på leselistens talltastatur.

 

Skru av "Active Desktop" dersom den er på - få bruker den.

Høyreklikk med musen og finn valg Active Desktop som deaktiveres. Med leselisten: Still lesepunktet et sted uten tekst på "desktoppen" og trykk på +9 >slå ALT+W Vis som Webside skal da ikke være avkrysset. Avslutt med <escape> (to ganger).

 

Innstillinger under "Egenskaper" - flere viktige.

Høyreklikk med musen på desktoppen med +9 , finn valg egenskaper (pil opp), og slå <en ter>. Flere "Faner", vertikale valg som viser ulike kort nedenfor, kan vises. Klikk på "Bakgrunn" med markørhenter.

Velg Ingen (Bruk "Tab" og pil opp og ned. )

 

Videre under "Egenskaper": Let frem med TAB og klikk på "Skjermbeskytter" .Velg  "ingen", slik: Finn den nå valgte i et tekstvindu (med TAB) og trykk PgUP - så leser du "Ingen" i vinduet.  Det er spesielt bevegelige skjermbeskyttere vi vil unngå - stillbilder av barn og kattunger kan fungere for spesielt interesserte.

 

I kortet "Utseende" (som du finner med TAB) velger du innstillingen "Windows standard" - om ikke den er der alt kommer den med trykk på W.

 

I kortet "Effekter"  skal du ikke ha noen avkryssinger, gå over alle og trykk vekk kryss med markørhenter.

Tastaturnavigasjonsvisning må ikke forekomme - fjernes (hos noen som har det) med Alt-L

Overgangseffekter for menyer og Kvikkinfo skal ikke være på.

 

I kortet "Web" - ikke kryss av for å vise side som Web.

Under den siste fanen "Innstillinger" ser vi hvilken grafikkdriver som er aktiv. Bruk aldri en standard VGA grafikkdriver. Bruk et grafikkort og den medleverte Mikrosoftgodkjente driver installert. (Dette gjør leverandøren ved førsteinstallasjon). Instillt oppløsning og fargevalg anbefales til 800x600 og 256 - andre vil fungere, men ikke overskrid 1024x768 - da kan Blindows miste noe informasjon ytterst til høyre. Antall farger valgt virker på avrunding i forstørrelse og på innlærte grafikkelementer som gjenkjennes, hold deg derfor helst til 256, eller prøv å holde på en høyere ved behov, men bruk ikke 16 farger eller "True Color".

 

Valgene under START>Instillinger>mappealternativer : Ikke velg Web-stil, velg vanlig eller tilpasset.

 

Litt om lyder og signaler:

Dersom du har et lydkort som bare har en lydkanal, vil lyder fra andre programmer og fra operativsystemet kunne komme til å fortrenge stemmesyntesen.  Du kan skru av slike lyder ved valg i kontrollpanelet, undervalg lyder, velg under oppsett: ingen lyder og lagre.

 

Alle varianter av Soundblaster Live!, Terratec EWS64 har flere kanaler og vil derfor gi det du måtte ønske av tale og signaler samtidig.

 

Innstillinger - almene tips

Kjør vinduer maksimert, så unngår du uønskede påvirkninger av markørfølgingen  av informasjon fra bakgrunnen.

Skru av klokker i programmer, de forstyrrer ved oppdatering.

Ved tabeller: Skru på vising av kolonne -og rad overskrifter. Skru på gitternettvising. Skru av delt vising av tabeller - det kan gi to markørposisjoner.

Gå til teknisk side ABK Gå til kontaktside ABK

Gå til topp