Tekniske detaljer og tips om Blindows og Audiodata Leselister fra ABK DATA

Produkter

Hovedside

WebFormator

 

Forstørrelse

Blindows 3.x

Blindows 3 fra Audiodata er en videreføring av Blindows2. Den fungerer spesielt bra med  Windows  XP.

Den går like bra som før  i W98 og ME, med der får vi ikke utnyttet MSAA i så god hastighet som i XP (og W2000). MSAA er en programmodul under Windows som letter utskilling av informasjon om ulike objekter som vises på skjermen. Screenreadere som Blindows og Jaws gjør bruk av denne "tjenesten" for utlesing av informasjon. Det er dette som som fungerer sterkt forbedret i XP. Brukeren merker at mange nye elementer vises og fungerer på ulike steder i programvaren.

Problemer med å få opp farten på MSAA bruken er løst i Blindows 3

Blindows 3  kan/må  brukes sammen med de nye leselinjene og CeBox En oppstilling som bare bruker tale og forstørrelse uten leselist er også mulig. 

De fordelene vi tar ut ved at styreprogrammet (Blindows) "spiller sammen med" hardware (punktdisplay) - er nettopp det som skiller Blindows ut fra andre tilsvarende systemer som et produkt som kan gi noe mer og annet. Dette er grunnen til at det ikke er naturlig å "Frikoble" Blindows som program for alle leselister. Blindows ville ved det, miste sitt unike hovedpoeng - som altså er å overføre styrefunksjoner til et dedikert system av spaker, hjul og knapper på leselisten: Dette systemet er unikt fordi det er helt utskilt fra selve PC-tastaturet, og fordi du kan utnytte  et gjennomtenkt sett av tilbakemeldinger, gjennom innøvet forståelse av bevegelsene med hjul og spaker og mulighet for oppøving av en følelse for tilsvarende bevegelse i skjermbildene. Den som ønsker det kan også gjøre bruk av et høyt utviklet system av lydsignaler som gir tilbakemeldinger om skjerminnholdet gjennom ulike toner for ulike typer tegn, markør, tomme områder osv.  

Det bør være ønskelig  med oppgradering til Blindows3 for alle som har fått levert Audiodata-utstyr fra ABK DATA, men du får ikke ut fordelen uten samtidig å ha oppgradert til Windows XP. Vi vil anbefale XP PRO fordi det kan bli aktuelt med nettverksfunksjoner og "Host" funksjoner i forbindelse med fjernassistanse. Sikkerhetskopiering er også mye enklere og endelig standardisert "pro" utgaven - en klar fordel for synshemmede.

Nytt: Bl. 3 har betydelig bedret talestyringsfunksjon. Mye bedre taleflyt på grunn av en god driver for talen (ikke SAPI) Mye bedre system for meldinger fra skjermen på grunn av god utnyttelse av MSAA - med stilbar grad av automatisk "høytlesing" av informasjon som "Knapp", "undermeny" "Valgt" osv.

Forstørrelse: Blindows 3.0 har som før integrert linjeforstørrelse, og har også en god grafisk forstørrelse "Visjon" som opsjon. Denne grafiske forstørrelsen ligner på Lunar/Supernova og bruker grunnmoduler fra Dolphin, men styres av, og stilles inn av Blindows 2. Alle ønskelige innstilinger skjer via menyer eller hurtiggrepene tilknyttet Blindows3. Forstørrer også DOS-Vinduet!!. Linjeforstørrelse er innskutt tekst på det ordinære skjermbildet i ønsket størrelse og fargesetting. Denne lastes enkelt ut/inn med + 0 på CeBoxsen. Denne linjen  brukes både ved samarbeide med seende og for brukere som har nytte av stor forstørrelse sammen med punktskriftlinjen. Vi får lett frem rulletekst i stort, klart format og ønsket farge, med regulerbar hastighet via et hjul!

[Gå til  TOPP] eller les videre:            Andre meny-valg>

Kunstig tale: Styring av syntetisk tale er sterkt forbedret. Vi anbefaler nå  "Nora" som fungerer svært bra med en egen Win&speak driver som inngår i Blindows3. Resultatet er bedre en med SAPI drivere. . Det er mulig å velge flere talesynteseprogrammer under Blindows..  Infovox  er stadig aktuell, ev i nye versjoner men Realspeak (Nora) - kjørt i Blindows3-  på norsk og svensk (Ingrid)  er etter vår vurdering teknisk bedre nå.  Kjøring med en egen driver og god hastighet i moderne maskin med XP er viktig. . En vel  fungerende dokumentleser inngår. Mulighet til ord-ekko og taste-ekko inngår i systemet. Automatisk høytlesning av meldingsbokser, tips, vindustittel og andre endringer kan skrues av og på i flere nivåer med avkryssing i dialogboksene (De kommer med et slag på *0 . [Gå til  TOPP

Makroer: (Arbeidsplasstilpassing) En mulighet til å definere makroer som styrer spesialoppgaver som ønskes forenklet, er en del av systemet i Blindows 3. Makroer kan brukervennlig legges inn via stjernekommandoer og styres via et nytt system med dialogvinduer  oversatt til Norsk og Svensk. Makroene kan knyttes til taster på leselisten. Makroene kan aktiveres sammen med tilhørende applikasjoner (programmer). Når du bytter program kan du få lastet inn et sett spesialinnstillinger for det programmet samtidig med et sett makroer som bare er gyldige i det programmet. Kommandoer som kan inngå i en makro kan automatisk gå til et sted på skjermen, lese et utsnitt av skjermen og deretter plassere markøren i et inntastingsfelt som skal fylles ut. Makrofunksjonene kan knyttes til *1 tom *9 eller til en av tastene på leselisten. Samme prinsipp gjelder stadig for styring av tale, leselist og forstørrelse. Spesiell nytte vil vises ifor brukere med oppgaver i  spesialapplikasjoner i sitt arbeide, med rutinemessig utfylling av data i kompliserte dialogbokser. Blindows 3 fungerer enda bedre nå, og uten spesiell tilpassing,  til standardapplikasjoner som Word, Exel  osv., bl annet ved at alle knappenavn og mye annen informasjon kommer automatisk inn via hjelpesystemet MSAA som er en del av Windows, men som er videreutviklet i XP.  Utlesing av innhold og formel i tale, fra Exel, er automatisk ved behov. (Seende kan bruke denne linken til et bilde av skjermen)

Menysystemet (*0) Det gamle systemet med "stjernekommandoer" er sterkt utbygget men ligger nå i bakgrunnen. Dette gir muligheter til nyttig og fantasifull makroutforming for interesserte brukere og  fortsettelse  for de som ikke vil glemme sin fortid som Audioda brukere. [Gå til  TOPP] Jeg ville selv foretrekke å gjøre de fleste innstilinger via dialogvinuene. Du møter Blindows tett på i form av et sett "Skillekort" der du avkrysser valgte innstillinger som er tekstet på norsk, og som du får detaljert hjelp med, ved trykk på F1(på norsk!).

Installasjonen går automatisk fra CD ROM, og legger inn nasjonalt tegnsett for punkt og oversatt norsk eller svensk menysystem. To tegntabeller (braille) er lagt inn som lett valgbare i menyen. Det er svært lett å modifisere tegntabellen. Prydtz-tabellen er også på plass på norsk. Noen problemer med vising av utenlanske tegn er løst i Bl. 3.X

Programvarenøkkel og oppdatering av nøkkel lastes nå ned i utstyret via en kode. Tilleggsopsjoner åpnes med kode. Les her: Tips og anbefalinger angående innstillinger i Windows [Gå til  TOPP]  med valgmeny eller les videre om leselister.

Leselistene: De nye lettvekts leselistene B2K-84 og BK2-44 som leveres av ABK DATA har et tverrsnitt på bare 2,5 x 11 centimeter. De har (programmerbare) styretaster i forkant. Den ”lille” listen med 44 tegn behøver ikke egen strømforsyning og er meget portabel sammen med bærbar PC. Begge har sideskyver. Det komplette systemet omfatter CeBoxen,  AudiodataB2K listen, og Blindows3. CeBoxen har to betjeningshjul, talltastatur som på "Taso"-boksen,  og en opp/ned spak, Markørhentertastene har ny, mer delikat utforming. Gå til  TOPP] eller les nedenfor om internettbruk.


Blindows og Internett             Andre meny-valg>

For Blindows-brukere og andre har vi et eget (gratis) program : "WebFormator", som tilpasser skjermbildet på en avansert måte i forbindelse med Internett via Internet Explorer 5.x ,  og  6x - for blindeDette programmet skiller ut teksten fra internettsidene ved lesing av bakgrunnskoden, og legger den inn i et ukomplisert tekstvindu. Lett tilgang til alle "Linker" og lett bevegelse mellom "Frames" er nå mulig. Denne tilføyelsen til vårt system er for mange avgjørende og utslagsgivende med tanke på valg av system. .  WF er i stadig utvikling - det siste nye er endel forbedringer i forbindelse med .PDF filer i Adobe 5 - som vises feilfritt -, vising av tekst fra "Flash" og omfattende nye funksjoner for tabellnavigasjon

Det går nå meget bra å kjøre Internett med Blindows3.. Dokumentleseren fungerer nå også uten WF på internettsidene! 

Nå anbefales Internett Explorer5.5 eller IE6, som har noen forbedringer på hastighet mm. .

Vi har to hjelpetekster her: en med innstillingsforslag for Windows og  en med   innstillingsforslag i Internett Explorer som gjør tingene lettere. Disse klikker du på og leser i eget vindu. Spesielle hensyn ved  grunn innstillinger i Windows og Internett Explorer gir god funksjon. Betjening av disse innstillingene er for viderekomne brukere! (Trolig som deg som har lest helt hit!) 

Linkliste:Bruk av gratis tilleggsfunksjoner som finnes i Web-Accessories er ofte nyttig. Dersom du bruker Blindows og Internett Explorer 5.X vil du få noen ønskelige tilleggsfunksjoner fra Web Accessories. (Tilsvarende funksjon er brukt i Jaws). Med trykk på kontekst-menykanppen eller høyreklikk på musen (+9 i Blindows), får du opp en menyliste der du velger L. Da får du en Linksliste i et eget vindu, og kan klikke deg til bokmerker, sidehenvisninger og andre Web-sider via disse. Dette er god hjelp men ikke det store under fordi mange har en overflod av delvis uforståelige linker. Ved avislesing er listene likevel meget nyttige.

Last inn Web Accessories her og kjør IE5wa.exe etterpå. Det tar noen sekunder og kan prøves også av seende.

En Annen funksjon for ut/innkobling av billednedlasting kommer samtidig med. Den legges som undervalg til mappen LINKS under Favoritter. Valget heter "Toggel Images". Dette kan flyttes høyere opp eller til en menylinje.

Tips: Søk på siden etter holdepunkter som "les mer" (Aftenposten) eller "hele saken" (Dagbladet), Søk med CTRL F. Gå ut av søkevinduet med ESC og les litt over "hele saken" med opp/ned på leselisten for å se hva det gjelder, deretter klikker du "hele saken" for å lese hele artikkelen . Husk ALT + pil  for å gå til forrige eller neste åpnede side i Internett leseren.

[Gå til  TOPP] eller les videre om internettilgang:

Internettdesign og tilgang for Blinde        Andre meny-valg>

Det finnes internettsider som er spesielt umulige for leselistbruk, og det gjøres mye for å gjøre oppmerksom på dette. Et eksempel på en sjekkliste for tilgjengelighet for blinde, kan du se på (på engelsk) dersom du vil gå i detaljer.

Frames: En vanlig praksis er oppdeling av internettsiden i "Frames" eller rammer.

I WebFormator kan du gå mellom ulike "Frames" og lese det som er av interesse.. Du kan bevege mellom rammer med CTRL+TAB. Linker kan du gå mellom med TAB,/Shift TAB,  eller åpne en detaljert linkliste som du kan betjene direkte.

Du kan alltid - (om du har lastet ned Web-Accessories) bruke kontekstmenyknappen (Den du aldri har brukt (?) til venstre for høyre CTRL) og ta valget "Open Frame In New Window". Det betyr at den teksttrammen du har pekt på åpnes i et eget vindu slik at du blir kvitt uønsket "støy" på sidene. Øv på dette på hjemmesidene til ABK DATA!. Vår Web-designer har dessverre (?) brukt "frames"!.

[Gå til  TOPP

Alle Audiodata lister solgt til nå  av ABK DATA  kan kjøre Jaws –  og Blindows.. Utnyttelse  av navigeringsspakene og de nye hjulene på CeBox er en del av ideen ved Blindows/Audiodata-systemet. Nye muligheter, blant annet ved god Internett oppkobling gjør Blindows3  sterkt. Jaws fungere også, og hjulstyringen er et interresant tillegg for Jawsbrukere, bare på Audiodata-systemet! . Bytte mellom Jaws og Blindows/Superrnova må ved årskiftet 2002/2003 skje ved oppstart i to partisjoner i XP, men dette kravet skal være fjernet i løpet av første halvår av 2003. Inntil det vil jeg midlertidig sette opp en valgbar oppstart for de som ønsker det, gjennom en multipartisjon. Før brukeren er det helt smertefritt.[Gå til  TOPP

Favoritter i Internett Explorer        Andre meny-valg>

Synshemmede har stor nytte av "Favoritter" - Nye hurtiggrep legger dem inn i eget vindu i XP! - du kan også selv legge inn sider du vil bruke igjen, i "favoritter",  og du har også mulighet til å krysse av for lesing i frakoblet modus. Da blir du spurt om hvordan du ønsker å utføre "synkronisering" som er oppdatering av sidene via nettet. Du blir også spurt om du skal ha med de sidene det pekes på fra den valgte adressen. Det kan innebære svært omfattende nedlasting å ta med alle sider med linker i en større avis, men frakoblet lesing sparer tellerskritt. 

Kontakt meg på: post@abkdata.no

[Gå til  TOPPAndre meny-valg>