Denne siden er for seende veiledere og interesserte som vil se på detaljer i Blindows3 fra Audiodata, Levert av ABK DATA på norsk.  

Her nedenfor vises en avbildning av noen få av ca 14 av skjermbildene som brukes ved brukerinnstillinger i Blindows3.

Menysystemet åpnes med et hurtiggrep på leselistsystemet (*0). Avkryssinger (valg), gjøres av blinde, med slag på mellomromstast eller med markør henter taster på leselisten.  Detalj informasjon om alle elementer du kan velge, fremkommer ved trykk på F1 for brukere av selve programmet. Kontekstavhengig informasjon hentes ut av en lærebok ved trykk på F1. Brukeren bytter skillekort med CTRL+TAB (Ingen avhengighet av mus). Tonevolum stilles her eller med et hjul! Det dreier seg her om tilbakemeldingstoner som er en nyttig opsjon i Blindows. De kan velges fra hele listen av MIDI toner.

 

Dialogvinduet som er gjengitt som grafikk nedenfor viser hvordan du kan skru attributtvisning med punkt 7 og 8, av og på, og hvordan du kan justere de enkelte elementene som det skal vises attributter for.

Videre finnes her mulighet til å definere navn på knapper (Grafikkelementer), men denne navnsettingen går nå faktisk automatisk i sammenheng med XP og MSAA  systemet fra Microsoft, som Blindows nå utnytter fullt ut. Den som ønsker det eller som har lært det under tid med bedre syn, kan meget gjerne bruke knappene - de er lettere å ha med å gjøre nå, en da "miljøet" i Norge valgte å anbefale hovedfokus på hurtiggrep. Det er automatikken fra MSAA som har gitt fremskritt ved betjening av navnsatte knapper. 

Blindows3  kan faktisk vise vinduer som ligger ”rotete” oppå hverandre, om blinde skulle ønske å lære mer om de seendes verden! 

Nederst her velger man å la være å vise ”luft” i teksten på bekostning av bevaring av formatoppsettet.

Beklager at dette ikke er "levende" programvare - du må gjerne klikke, men lite skjer!

FORMATVISNING:  

Her nedenfor vises et dialogvindu som tar seg av innstilling av makroer. Det dreier seg utelukkende om makroer for styring av leselisten. Blindows skiller helt klart ut hjelpemidlets funksjoner fra vanlig databruk på tastaturet. Vi som installerer, eller brukeren selv, kan kombinere ellers sammensatte tastetrykk i en Blindows makro . Som det fremgår her kan slike makroer tilordes alle knapper og kombinasjoner på leselisten. Brukeren får det meget enkelt i kompliserte applikasjoner, men det må gjøres en liten tilpassingsjobb her for å få ut den arbeidseffektiviserende gevinsten. Læreboka om dette er stadig å finne med F1. Alt du trenger å vite for å arbeide med slike tilpassinger finnes medlevert i systemet. Interessant er det at disse tilordningene av spesielle knappefunksjoner kan legges under ”generelle innstillinger”, eller bare spesielt i tilknytning til oppstart av den applikasjonen vi trenger tilpassing i.  Her vises det noe intern teksting på tysk –dette er ikke en del av selve Blindows, men et sett tyskutviklede makroer som følger gratis på kjøpet – de er tekstet på tysk på dette nivået. En interessert tilrettelegger vil selvfølgelig gjøre denne brukerstyrte interne tekstingen på norsk.

 Gå ikke nødvendigvis tilbake til hovedsiden herfra, for her er mer:

 MAKRO   Skillekortet ”Ved tale” som vises nedenfor, forteller noe om innstillinger som kan gjøres for å avgjøre hav som leses ut ved hurtiggrepet for objekt informasjon. Ved avkryssing ”Utvidet informasjon, får man et sett meldinger om det aktive objektet.

Om et menypunkt som ”Fil” er aktivert, leses  ”Hurtigtast alt F” dersom dette krysset for hurtigtast er satt.

Listeboksen som viser ”all” her, kan endres til ”injen”, ”lite” og ”mye”. Her avgjøres hvor mye ”prat” som kommer automatisk ved bevegelse over ulike elementer i Windows. ”menypunkt, undermeny, avkrysset, hurtigtast alt p, er typiske informasjoner du kan få om ønsket. Denne flyten av informasjon er sterkt forbedret av MSAA systemet, som riktignok er i stadig utvikling fra Microsofts side. Det inneholder fremdeles noen feil!

Det fremgår også nedenfor at lyd tilbakemeldinger i ulike spesielle situasjoner kan skrues av og på hver for seg.

Valget ”overvåkingsvinduer” brukes nå til høytlesing av celler og eller formler ved bevegelse i ”Excel”, men her er det muligheter til spesialtilpassinger ved behov hos den enkelte bruker.

Du kan selvfølgelig stille inn Ord ekko, Taste ekko, eller ikke ekko, avhengig av nivået brukeren er på ved tastaturbruken.

VED TALE: (Objektinformasjon og innstillinger for interaktiv tale)

  

Gå tilbake   Gå til topp  på siden som viser Blindows skjermbilder mest for seende.

Dette er siste linje i vinduet