Joachim Frank, ved Frank Audiodata i Tyskland

har utviklet 

TASO® systemet som skiller ut Blindows fra de andre skjermlesererene for synshemmede

Taso  står for: 'Taktil-Akustisk Side-Orientering' (Tactile-Acoustic Screen-Orientation) AUDIODATA presenterer en optimal måte å finne veien rundt på dataskjermen på.

I Windows, står brukeren overfor en mengde grafikk elementer i todimensjonal utbredelse. Betydningen av plassering i flaten har ikke nødvendigvis samme umiddelbare mening for en person med synstap. 

Blinde og svaksynte har oftest spesielle problemer med å finne og forstå betydningen av plassering av disse elementene fordelt i en flate. Mulighet til å fokusere så direkte på plassering, oppløses ofte av andre skjermleserprogrammer "screenreadere".

Med  TASO®-systemet, utviklet og patentert av AUDIODATA,  får  PC-brukeren mulighet til å orientere seg raskt og direkte i skjermbildet. Dette skjer ved hjelp av linje -, og kolonne skyvere, og nå også hjulene på CeBoxen. Orientering  ved tilbakemelding i form av lydsignaler er en opsjon, men en viktig del av konseptet. 

En eksakt posisjon for skjermelementene  kan oppfattes og innlæres,  med spakene og deres  bevegelse opp/ned og i sideretning. Braille og storskrift følger bevegelsen i spakene og den utpekte informasjonen vises, og gjengis ev. også i tale  


H
vordan virker det?

TASO skjerm orienteringssystem - et skjermbilde
Lesepunktet er markert med en sirkel 

AUDIODATA-PC-utstyret har linje og kollonneskyvere. Bevegelse med disse flytter lesepunktet eller fokuspunktet opp og ned og til siden. Den synshemmede får et unikt forhold til hav som er opp, ned og til siden, og kan utvikle en forestilling om flatefordelingen parallelt, med det som er en selvfølge for den seende. 

Gå tilbake til hovedsiden           Gå til topp  her

BLINDOWS® - gjør bruk av TASO® systemet!