CeBox

fra Audiodata brukes sammen med leselist, men kan også selvstendig styre kunstig tale som portabel løsning Gå tilbake til den tekniske siden...Til produktsiden CeBox: Go back to the english text