Tips og triks i forbindelse med bruk av Blindows®2

Fra ABK DATA   Sist rettet 19.09.00

Utdrag av en håndbok fra Audiodata - oversatt fra tysk/engelsk 

Programm-innstillinger som kan være nyttige i forbindelse med bruk av leselist med Blindows, sammen med Internett Explorer. Gjennomgått for IE 5.5, og Blindows 2, men ofte relevante for andre versjoner.

Under rullegardinmenyen "VIS" finnes valget "Statuslinje" Sett kryss ved denne slik at den er på. (Hurtigvalg:ALT V og U) Med statuslinje vises hele adressen til en valgt link i denne statuslinja. (I Blindows 2). TAB og shift TAB vandrer mellom linker.

Under Verktøy>altenativer på kortet <generellt> : Slå alt m (tom side). Det setter farten opp ved oppstart av IE. Man kan også lage seg en egen linkside for oppkall ved oppstart (Åge?)

Klikk på valget farger (ALT A) på samme kortet og kryss av for Bruk Windows farger (ALT W) .

Ikke kryss av for "pekerfølsom farge".

På det samme kortet <Generelt> finnes valget <tilgjengelighet> (Alt h).  Der finnes det flere valg:

Ignorer farger som er angitt på Websider, kryss av for det!

 Ignorer Skriftstiler - og  - Ignorer skriftstørrelser på websider - er en smakssak - litt leit for seende og enkelte web-designere å miste pynteformateringen sin! 

Under  <sikkerhet> fantes det et avkryssingsvalg for "Bruk script på active x-controller"  som når avskrudd faktisk åpner for ellers utilgjengelige sider. Et eksempel var en tysk musikkhandel som også hos meg dukket opp etter at jeg skrudde av script på active x-controller. (www.jpc.de) (Jeg brukte valget "Spør")

Videre innstillinger gjøres under  Verktøy>alternativer>avansert. Her kan du ta bort kryss for animasjoner, og videoer. Billedvising kan du la stå av hensyn til barnebarna (eller foreldrene) og heller skru av og på med Webb Access funksjonen jeg nevner på teknisk side. 

Avskrudd bildevisning  fremkaller systemets billednavn på leselisten istedet  for Blindows grafikkvising (UKJ), så det er nyttig for blinde å skru av billedvisingen også av denne grunn. Hastighet er en annen faktor. " Gjengi lyd"  kan du ha på. "Vis alternativ tekst for billeder" skal være på.

Valget "Flytt innsettingspunktet ved endring av fokus" bør være på og er viktig for å få med markøren i enkelte tilfelle.

Gå til teknisk side ABK Gå til kontaktside ABK

Gå til topp